Đặt hàng: (024) 3984 2828 - (024) 3863 2789 - 090.8686.098 - 0973.99.8888
0 Xem giỏ hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Cục đẩy công suất HAS

Showing all 28 results

- 10% - 20%

Công suất HAS 4600NX

Giá: 14.850.000 đ Giá cũ: 16.500.000 đ
- 10%

Công suất HAS F21800

Giá: 20.520.000 đ Giá cũ: 22.800.000 đ
- 10%

Công suất HAS L22000

Giá: 21.150.000 đ Giá cũ: 23.500.000 đ
- 10%

Công suất HAS P2800

Giá: 10.980.000 đ Giá cũ: 12.200.000 đ

Công suất HAS P4800

Giá: Liên hệ
- 10% - 20%

Công Suất HAS V2800

Giá: 11.520.000 đ Giá cũ: 12.800.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS 1300NX

Giá: 12.330.000 đ Giá cũ: 13.700.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS 1500NX

Giá: 13.230.000 đ Giá cũ: 14.700.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS 2800NX 2 kênh, công suất khủng

Giá: 10.980.000 đ Giá cũ: 12.200.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS V2500

Giá: 10.980.000 đ Giá cũ: 12.200.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS V4400

Giá: 12.780.000 đ Giá cũ: 14.200.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS V4600

Giá: 15.120.000 đ Giá cũ: 16.800.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS2300

Giá: 8.550.000 đ Giá cũ: 9.500.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS2500

Giá: 10.350.000 đ Giá cũ: 11.500.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS2800

Giá: 10.800.000 đ Giá cũ: 12.000.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS4400

Giá: 11.250.000 đ Giá cũ: 12.500.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS4600

Giá: 12.420.000 đ Giá cũ: 13.800.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS4800

Giá: 14.850.000 đ Giá cũ: 16.500.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VX2300

Giá: 10.620.000 đ Giá cũ: 11.800.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VX2500

Giá: 12.150.000 đ Giá cũ: 13.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VX2800

Giá: 13.050.000 đ Giá cũ: 14.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VX4400

Giá: 17.100.000 đ Giá cũ: 19.000.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VX4600

Giá: 18.900.000 đ Giá cũ: 21.000.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VX4800

Giá: 20.700.000 đ Giá cũ: 23.000.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS V2300

Giá: 9.000.000 đ Giá cũ: 10.000.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy HAS VR2300

Giá: 5.670.000 đ Giá cũ: 6.300.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy HAS VR2500

Giá: 6.570.000 đ Giá cũ: 7.300.000 đ
- 10% - 19%

Cục đẩy sông suất HAS V4800

Giá: 17.820.000 đ Giá cũ: 19.800.000 đ